Termékek Menü

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
1) Alapfogalmak
 
Eladó: Az Általános Szerződési Feltételek 2. pontjában meghatározott vállalkozás
 
Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
 
Felek: Eladó és vevő
 
Honlap: https://heliadprofessional.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül
 
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. jelen esetben a Honlap és az elektronikus levelezés.
 
Távollévők között kötött szerződés: olyan szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 
 
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
 
Jótállás: a Felek között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,
 
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
 
2) Az Eladó adatai
 
A cég neve: Helia-D Kft.
 
A cég címe: 1036 Budapest, Bécsi út 85.
 
Telefon: +36-1/261-0296
 
E-mail: helia@helia-d.hu
 
Adószám: 13303073-2-41
 
Cégjegyzék szám: 01-09-728350
 
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
 
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 12356 (Budapest III. kerület Fővárosi kerület jegyzője)
 
 
3) A Vevő
 
A Honlapon kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (Vállalkozás) vásárolhat. A Honlapon megrendelhető termékek használata kozmetikusi képzettséget igényel, ezért annak megléte a regisztráció során ellenőrzésre kerül.
 
4) Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 
5) Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása
 
A Felek létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a vevőt és az Eladót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket és a felelősségi szabályokat. Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Felek között létrejövő szerződés részét képezi.
 
A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.
 
6) A szerződés nyelve, a szerződés formája
 
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.
 
7) Árak
Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.
 
8) Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a Honlapra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Helia-D Kft.
 
 
 
9) Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.
 
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
 
10) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.
 
11) A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek illusztrációk, a színek nem feltétlenül felelnek meg a valóságnak!
 
12) Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért
Vevőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, ha Vevő már a következő oldalra lépett).
 
Vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Vevő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Vevőre hárítani.
 
Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
 
13) Eljárás hibás ár esetén
Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (Vevő ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Vevő hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer arról automatikus igazolást küld, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Vevő általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja a Vevő figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Vevő a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.
 
14) A honlap használata
 
Regisztráció
 
A Honlapon a vásárlás regisztrációhoz kötött. A Vevő a webáruház honlapján megtalálható regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével adja meg a megrendelés adatait, egyúttal létrehozza felhasználói fiókját. A regisztráció alkalmával Megrendelő köteles e-mail címét (amely egyúttal a felhasználó azonosító is egyben) és jelszót megadni. Az e-mail cím (felhasználói azonosító) a továbbiakban technikai okokból nem módosítható a vevő által. Módosítási igény esetén a Vevőhöz kell fordulni a megadott kapcsolati lehetőségek bármelyikének igénybevételével.
 
A megrendelés teljesíthetősége érdekében a Vevő személyes adatait, elérhetőségeit a pontos szállítási és számlázási adatokat (beleértve az adószámot) az Eladó rendelkezésére bocsátja, amelyeket bármikor lehetősége van módosítani. 
 
Mivel a Honlapon keresztül értékesített termékek egy részének használata kozmetikusi végzettséget igényel, a regisztráció során a kozmetikusi bizonyítvány számát is meg kell adni.
 
A regisztrációs folyamat során a Megrendelő az általa megadott adatok ellenőrzését, valamint az ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató és az Információk oldal tartalmának elfogadását követően a „Regisztráció” gomb megnyomásával regisztrálhat.
 
A regisztrációs igény fogadásáról Eladó az oldalon megjelenő üzenetben és a regisztráció során megadott e-mail címre automatikus értesítést küld. A regisztrációt Eladó ellenőrzést követően 48 órán belül jóváhagyja. A 48 óra munkanapokra vonatkozik!
 
Az esetleges adatbeviteli hibákért, illetőleg hamis adatok megadásából vagy adatváltozás esetén az adatok módosításának elmaradásából eredő esetleges károkért Vevőt teljeskörű kárfelelősség terheli. Eladó jogosult a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt törölni, továbbá kétség esetén jogosult a Megrendelő által megadott adatok valódiságát ellenőrizni. 
 
A jóváhagyásról a Vevő részére e-mailben értesítést küld. A Honlap látogatója regisztráció nélkül is megtekintheti azt, azonban az árak megismerésére és a szolgáltatások igénybevételére csak sikeres regisztrációt követően van lehetőség.
 
A megvásárolható termékek köre
 
A Honlapon kozmetikai termékek vásárolhatók. A termékekhez tartozó adatlapok részletes leírást tartalmaznak a termékekről. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a számítógépének monitorján, vagy a webshop megtekintésére használt egyéb eszközök kijelzőjén látható színek technikai okokból eltérhetnek a termékek valóságos színétől!!!
 
Eladó a webáruházban közzétett, a termékekről készített képeket mindig a legnagyobb gondossággal készíti/készítteti el, ugyanakkor a képek illusztrációs célokat szolgálnak és az egyes termékek csomagolása eltérhet a honlapon látottaktól.
 
Megrendelés
 
A megrendelések leadása a regisztrációt vagy már regisztrált Vevő esetén belépést követően kizárólag az Eladó által üzemeltetett, a Honlapon található webáruházon keresztül, elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxüzenet, postai vagy elektronikus levél formájában leadott rendeléseket a Eladó nem fogad el. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást Eladó szintén elektronikus úton továbbítja a Vevő részére.
 
A megrendelés során Vevő kiválaszthatja a kívánt terméke(ket)t, a webáruházban a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak termékleírását, tájékozódhat annak elérhetőségéről, áráról továbbá más felhasználók termékkel kapcsolatos tapasztalatairól. A termék kiválasztását követően azt a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A „Kosár” gombokra kattintva a Vevő ellenőrizheti a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, azok mennyiségét. A Vevő a „Vissza” gombra kattintva visszatérhet a webáruház termékoldalára és folytathatja a vásárlást, a „Módosít” gombra, vagy a kosárban lévő termékek melletti ikonokra kattintva megváltoztatja a kiválasztott termékek darabszámát, illetve törölheti azokat. A „Kosár ürítése” gombra kattintva minden terméket törölhet a kosárból.
 
A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Vevő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a megrendelni kívánt termékeknek, valamint adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A megrendelés minimális értéke: bruttó 14 500 Ft.
                
A Honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő ajánlattevőnek, és a szerződés a Honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint
 
Vevő a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.
 
Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Vevőt az ajánlat 48 órás időtartamban köti (munkanapokra vonatkoztatva!) Amennyiben az ajánlatot jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
 
A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, a megrendelésnek a sikeres leadásáról, amely nem minősül az ajánlat elfogadásának. Amennyiben az automata visszaigazoló e-mail értesítés a Vevő adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám stb.), úgy Vevő köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Vevő a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok, vagy e-mail címének elírása miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.
 
Az Eladó legkésőbb az Vevő ajánlatának elküldését követő munkanap során egy második e-mail útján visszaigazolja a Vevő ajánlatát.  A szerződés a Vevő által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).
 
Szállítási módok és díjak
A Honlapon leadott megrendelések teljesítéséhez Vevő az alábbi szállítási módok közül választhat:
Házhozszállítás GLS Futárszolgálattal
A GLS Futárszolgálat a megadott szállítási címre szállítja a csomagot, a feladástól számított 24 órán belül. Kérjük olyan szállítási címet adjon meg, ahol át tudja venni a küldeményt!
 
Átvétel GLS Csomagponton
Magyarországon többszáz GLS CsomagPont üzemel. A csomagfeladó helyek különböző profilú üzletekben találhatók. A GLS CsomagPontok többségében 10.00 és 20.00 óra között vannak nyitva, de sok közülük már korábban is az ügyfelek rendelkezésére áll. Cégek vagy magányszemélyek - a GLS CsomagPontokon keresztül mindenki feladhatja és átveheti csomagját.
 
 
A kiszállítás aktuális díjai a Honlap Információk/Szállítás menüpontban találhatók, illetve a vásárlás folyamán a kosár oldalon is kijelezzük.
 
Fizetési módok és díjak
A Honlapon leadott megrendelések teljesítéséhez Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:
 
Utánvét (Házhozszállítás és GLS Csomagponton történő átvétel esetén választható)
 
Vevő a megrendelt termékeket tartalmazó küldemény átvételekor egyenlíti ki annak ellenértékét. házhozszállítás esetén a futárnál, GLS Csomagponton történő átvétel esetén a Csomagpont helyszínén.
 
A számla eljuttatása Vevőhöz
 
A megrendelés ellenértékéről minden esetben számlát állítunk ki. A számlát elektronikus úton (e-mailben), nyomtatható formában juttatjuk el a Vevő részére, a regisztráció során megadott e-mail címre.
 
Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Vevő tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.
 
Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
 
Az Általános Szerződési Feltételek jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.
 
Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet vevő a kellékszavatossági jogával?
Vevő a hibás teljesítés esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg a Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?
Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Vevő a kellékszavatossági igényét?
Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?
Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van a kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg a Vevőt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk Vevő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
Jótállás
Milyen esetben élhet Vevő a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.
Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Vevőt a jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a termék Vevő részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A jótállás kötelező esetei:
1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;
16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.”
Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vevőt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.